Specifikace prachu vznikajícího při broušení


Při broušení kovových materiálů se do pracovního prostoru uvolňují prachové částice, se kterými přichází do kontaktu pracovníci brusírny.

Odsávání broušení přímo u zdroje


Je tím nejúčinnějším způsobem záchytu. Prachové částice jsou odsávány pomocí polohovacích ramen či stacionárních digestoří.

Spodní odsávání broušení – podlahou


Používá se u rozměrnějších pracovišť, kde není možné odsávat přímo u stolu, nebo je zapotřebí obrobek obcházet kolem pracovního stolu. Odsávání je realizováno v podlaze brusírny pomocí odsávacího rozvodu umístěného v betonových kanálech. Spodní odsávání brousících pracovišť je zpravidla realizováno v uzavřených brousících kabinách, kde je znečištěná vzdušnina odsávána spodem, následně vedena do filtračního zařízení, kde dojde k odfiltrování prachových částic a následně vracena zpět do vrchní části brousící kabiny.

Specifikace filtračního zařízení


Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací v brusírnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 0,25 mg/m3 do 1 mg/m3, což umožňuje přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do pracovních prostor a přes zimní období tak šetřit náklady na vytápění.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u brusného prachu


U aplikací odsávání brousících pracovišť doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí kombinací Rovných úseků v provedení ve SPIRO potrubí s přírubovými spoji a tvarovkami (odbočky, kolena, klapky) v provedení SK II Svařované přírubové. Tuto kombinaci doporučujeme z důvodu odsávání abrazivního prachu, kterým trpí nejčastěji místa změny směru odsávaného vzduchu = odbočky a kolena.