Jak to probíhá?

V první fázi řešení každé realizace odsávání nebo vzduchotechniky je vypracování návrhu řešení a projektové dokumentace. Je nutno specifikovat čeho chceme dosáhnout a za jakých podmínek. Kvalitní projektové řízení v samotné realizaci vždy významně snižuje náklady a čas potřebný k dokončení projektu.

U průmyslové filtrace projektové řízení hraje klíčovou roli po celou dobu procesu. Zahrnuje vypracování všech důležitých dokumentů pro celkovou realizaci zakázky. Je velmi doporučeno využít služeb projektového řízení před zahájením jakéhokoli projektu odsávání, abyste se vyhnuli možným problémům.

Poskytujeme komplexní projekční služby, začínající od předprojektové fáze (koncepční řešení, studie proveditelnosti), pokračující návrhem projektu, dokumentací pro provedení stavby a autorským dohledem během fáze výstavby.

Naše společnost zaručuje provedení všech projekčních a technických prací v souladu s českými normami a předpisy.