Náhrada filtrační jednotky v Kamenolomu Těšovice

ROK

únor 2020

OBJEDNATEL

Kamenolom Těšovice

SLUŽBY

Součástí realizace byla demontáž nevyhovujícího filtračního zařízení na odprášení dopravníkových pásů a instalaci nové filtrační jednotky společnosti G&G filtratiton na stávající ocelovou konstrukci. Toto ustavení filtrační jednotky pomohlo eliminovat náklady spojené s výstavbou nové ocelové konstrukce.  

Filtrační jednotka s regenerací pomocí samostatného ventilátoru je ideální pro instalaci v místě s nemožností použití tlakového vzduchu.

Celková doba instalace byla 3 týdny.